Hjortron

Hjortron – En delikatess i fjällen Hjortron finns i fjällen från mitten av juli till mitten av augusti, en kort period alltså. Hjortronet växer på såväl öppna som trädbevuxna myrar. Hjortronets

Share