Senast uppdaterat den 20 december, 2019

Kompass + karta

De flesta fjällkartor har skalan 1:100 000.
1:100 000 betyder att 1 cm på kartan motsvarar 1 000 meter i terrängen.
Det finns även kartor som är 1:75 000 eller 1:50 000.

Man går ungefär 3 km/h

Höjdkurvor ger dig en bild av hur terrängen ser ut, ju tätare höjdkurvor desto brantare terräng. Kartor är färskvara, köp alltid den senast utgivna kartan innan du ska ut på tur. Ibland dras leder om eller kan rivas.

Ta ut kompassriktning med hjälp av karta och kompass
 1. Håll kartan mot norr med hjälp av kompassen så att kartans norr och den röda kompassnålen pekar åt samma håll.
 2. Lägg kompassens långkant från din startpunkt till din målpunkt på kartan.
 3. Vrid graderingsringen tills N på graderingen pekar mot norr på kartan.
 4. Kompassens nord-och sydlinjer ska vara parallella med kartans meridianer.
 5. Ta kompassen i handen och vrid dig så att kompassnålens röda del sammanfaller med nordpilens röda del. Nu har du rätt riktning.
 6. Dela upp en längre sträcka i flera etapper, och ta ut kompassriktningen på nytt. Annars finns risk att man kommer ur kurs. Ibland är också terrängen sådan att man inte kan gå raka vägen.

Kompassens olika delar

Kompass utan karta

 1. För att ta ut en kompasskurs utan att använda dig av kartan (du kanske har tappat den) så väljer du ut ett riktmärke i den riktning som du vill gå.
 2. Håll din kompass horisontellt med kurspilen på kompassen (se bilden ovanför) pekandes mot ditt riktmärke.
 3. Vrid graderingsringen tills kompassnålens röda ände (se bilden ovanför) pekar mot N på graderingsringen, för att få kompasskursen till ditt riktmärke.
 4. Kompasskursen kan du läsa vid indexstrecket.
 5. Kompassnålens röda ände ska alltid peka mot N. När du tittar i kurspilens riktning har du kursriktningen mot ditt riktmärke.

Du kan även använda dig av GPS, armbandsklocka, bara naturen och solen samt syftning.

Karta över leden mellan Kebnekaise sydtopp och fjällstationen.