Senast uppdaterat den 13 juni, 2016

10 dagars vandring med toppturer i Sareks nationalpark

Årets efterlängtade vandring blir i Padjelanta och Sarek i augusti, den här vandringen blev inställd förra året då jag istället fick gå en enklare tur, Padjelantaleden. Sarek, Padjelanta och Stora Sjöfallet ligger nära gränsen till Norge, det är ett stort vildmarksområde med en del mindre sommarstigar. De tre nationalparkerna hör till UNESCO:s världsarv. I Sarek området hittar man ca åtta av Sveriges högsta 2000 m toppar. I Padjelanta och i Sarek, där jag huvudsakligen planerar att vandra, finns inga stugor, utan det är tält som gäller samt att packa med mat för den tid jag vandrar. Målet med turen är att vandra vid Pårte- och Sarekmassiven och få göra flera toppturer samt vandra genom Rapadalen och att njuta av den storslagna naturen.

Hambergs Sarekskarta 1922
Dag 1 & 2. Resa till Kvikkjokk

Nattåget från Stockholm mot Kvikkjokk. Anländer 13.40 till Kvikkjokk.

Dag 2. Vandring från Kvikkjokk över Pårekslätten, 18 km

Väl framme i Kvikkjokk efter lunch så tar vi båt över sjön och påbörjar vandringen direkt mot Pårte. Vi följer Kungsleden över Pårekslätten som är en högslätt med många sjöar och rikt fågelliv till en bro där vi kommer vika av mot Pårek. Vi  kommer passera två sjöar, Unna och Stuor Dáhtá, innan stigningen börjar mot  Pårekslätten. Vid sjön Boarekjávvvre kommer ett vad vid ett vattendrag och norr om sjön finns en gammal stuga som Axel Hamberg uppförde för sina studier och den används än idag. Där passar vi på att ta en paus vid stugan innan vi vandrar vidare mot samevistet Boarek och tältar i närheten.

Bergsmassiven i Sarek
Dag 3. Toppturer i Pårte till observatoriet och Bårddetjåhkka

12 km, ca 6h och 1000m höjdstigning, medelsvår vandring. 2005 m över havet.

Vi vandrar upp mot Sähkokjåhka (en jokk som rinner nedför berget) och där någonstans sätter vi upp tältet innan vi fortsätter dagens topptur mot Observatoriet och väderstationen samt toppen Bårddetjåhkka. Vandringen kommer vara bitvis brant och ansträngande på småblock på vägen mot observatoriet. Från observatoriet till själva toppen är det flackt och lättvandrat. Från toppen är det en fantastisk utsikt över Pårtemassivets alla toppar, se bilden nedanför från Wikipedia.

Dag 4. Vandring i Pårtemassivet uppe på Sareks största högplatå Luohttoláhko, ca 15 km

Dag fyra tar vi oss över Sähkokjåhka på en snötunga och sen rundar vi Tjievrra och  gör flera vad på väg upp mot Luohttoláhko. Mellan dalgången Njoatosvágge och  Sarvesvágge är det ca 15 km. Vi kommer inte gå ner till Sarvesvágge men dagsturen blir ca 15 km då vi gör en topptur upp på Noajdde.

Det första vadet över Ruopsokjåhkå kan vara svårt efter mycket regn. Man får gå på skrå uppför ett tag innan terrassen nås. Det finns fina tältplatser i Luohttoláhko efter sjön Bálgatjávrásj och småsjöarna öster om den. Vi sätter upp tälten där.

Toppturen till Noajdde, 1620 m över havet.
Från sjöarna tar det ca 3 h enkel väg att ta sig upp på toppen, det är lättvandrat noch höjdskillnaden är ca 350 m. Vi får en fantastisk utsikt över Sarvesvágge och Luohttoláhko.

Dag 5-6. Vandring i Pårte-massivet genom Lullihavágge och högslätten Ijvváláhko till Kungsleden

Vi vandrar genom Pårtemassivet i en dalgång som heter Lullihavágge. Någonstans innan eller efter bron så sätter vi upp tältet för natten. Sedan fortsätter färden över högslätten Ijvváláhko ner till Kungsleden.

Dag 7. Kungsleden till Aktsestugorna

Vi vandrar ca 21 km på Kungsleden till sjön Laitaure, där ror vi över eller så tar vi båttransporten senast innan kl 17. Vandringen till sjön är bitvis brant och stenig. När vi tagit oss över sjön är vi vid Aktsestugorna. I Aktsestugorna finns en butik för de godissugna. 🙂

Till STF Aktsestugorna

Och så här såg Aktsestugorna ut när det begav sig på 40-50-talet med Skierfe i bakgrunden!

Dag 8. Rapadalen – Höga vägen, ca 22 km

Vi vandrar från Aktse till Skierfe för att se på den fantastiska utsikten över Rapadalen. Därifrån fortsätter vi upp på kalfjället och till en lättvandrad högslätt som heter Jågåsjgaskaláhko. Vi slår läger nära jokken Alep Vássjájågåsj där vi kommer ha en fantastisk utsikt över det mäktiga deltalandskapet Rapaselet.

Dag 9. Rapadalen – Nedre vägen, ca 22 km

Brant vandring ner genom skogen till Rapadalen, sedan fortsätter en lätt vandring på sandbankar och stigar fram till Skårkistugan där vi tar lunch. Skårkistugan uppfördes 1914 av Axel Holmberg för forskning. Vandringen fortsätter upp för Snávvavágge på klippblock och serpentinstigar. Väl uppe så är där en fantastisk vy över norra Rapadalen. Vi kommer att ha ett svårare vad om det är högvatten. Dagen avslutar vi när vi rundar berget Bielatjåhhkkå.

Övre bilden, Rapadeltats mitt, bild från Wikipedia.

Dag 10. Vandring genom Basstavágge till Rinim , ca 20 km

Vi fortsätter in i Basstavágge som är en högalpin dal och vi kommer att omges av höga berg och Ähpár massivet, se bilderna nedanför. Det är lättvandrat och ett kargt landskap. Vi kommer göra flera vad, men inget ska vara svårt.

När vi når Rinim sameviste beställer vi båttransport över sjön till Sitojaurestugorna. Båtfärden kostar ca 500 kr per person, obs kontanter. Sitojaure ligger i Ultevis fjällurskog Natura 2000-område.

Andra bilden, Basstavágge, bild från Wikipedia.
Sista bilden, Sitojaurestugorna, bild från Wikipedia.

Rapadeltat - Bild från Wikimedia
Pastavagge
Dag 11. Vandring från Sitojaurestugorna till Saltoluokta fjällstation för trerättersmiddag

Saltoluokta fjällstation och receptionen i gamla huset. Bilder från Wikipedia.

Dag 12. Båttransport till bussen som tar oss till Gällivare tågstation / flygplats
Saltoluokta fjällstation
Receptionen på Saltoluokta