Micke tar en vila vid Veslglupen.

Micke tar en vila vid Veslglupen.