Brant och mödosam vandring uppför Veslglupen till Veslgluptjønnen.

Brant och mödosam vandring uppför Veslglupen till Veslgluptjønnen.