Glaciären Styggebrean och dess vattenfall.

Glaciären Styggebrean och dess vattenfall.