Micke och Annika vilar i Visdalen.

Micke och Annika vilar i Visdalen.