Mot Nallo

Mot Nallo
Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in
Kort om platsen

Mot Nallo

Det är en långsamma stigningen in i Stuor Reaiddásvággi mot Nállu och Nallostugan, 9 km totalt från Visstasstugan. Dalen omges av de sluttande bergskedjorna Kugghjulskammen och Räitatjåkka. Innan vi når Nallostugan så kommer vi att passera det tjusiga och spetsiga berget Nállu, som betyder nål på samiska. Det blir  några vad på turen.
Om leden

Dalen är lättgången över ljunghedar och mindre upptrampade stigar. Leden är markerad som en orösad led på kartan, men här och där står rösen längs vår väg och guidar oss mot Nallostugan.

Info