Förfallna kåtan vid Niják

Kåtan vid Nijak
Kort om platsen

Vandring i Ruohtesvágge i Sarek

En bit bort efter berget Stuor Niják, 1922 m, när man vandrar väster ut ligger en förfallen kåta, Kisuriskåtan.
Info
Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in