Durlings led

Annalena högst upp i slutet av Durlingsleden
Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in
Kort om platsen
Durlings led är en led som går från Singi, Kungsleden, till Kebnekaises sydtopp. Leden passerar genom Singivagge och når sedan Kaffedalen där den sammanfaller med Västra leden resten av vägen upp mot Kebnekaises Sydtopp. Rutten kan vara ett bra alternativ för den som önskar begränsa toppturen till att endast innefatta hård vandring på klippblock. En fördel är att den stort sett stiger konstant hela vägen till toppen. Det finns väldigt få bra tältplatser längs leden, den första är på en gräsbevuxen platå där leden delar upp sig mot två dalar. Man ska ta dalen till norr, högst upp i den dalen finns några få tältplatser som är utmärkta med låga stenmurar runt sig.Om Singijohka har ett högt vattenflöde kan man, i början av leden, istället gå in i Singivagge på den norra sidan av Singijohka för att undvika att behöva korsa vattendraget senare. Ravinens nordsida lutar brant ner mot Singijohka och stigen där är till stora delar förstörd av skred varför detta vägval kan innebära större risker.Här får man en oerhörd känsla av att vara helt ensam i ett kargt bergslandskap, det är stor skillnad mot att gå den Västra leden som är fullproppad med vandrare.Leden har fått sitt namn efter G. Durling, som var den tredje personen att bestiga Kebnekaise och det ägde rum den 8 augusti 1895.
Om leden

Leden går först längs gräsbevuxen tundra, med tilltagande höjd övergår denna till medelsvår blockterräng. Leden är markerad med rösen, men de kan ofta ta tid att hitta/se nästa röse. En del rösen har rasat andra är så små och ofta känns det som att det är fler leder parallellt med varandra. I sluttningarna närmast Kaffedalen måste man passera partier med relativt stora stenblock.

Info